1. Zebrane jagody sprzedawano po 5,20 za 1kg. Niech a oznacza liczbę kg sprzedanych jagód, zaś b kwotę, jaką uzyskano za akg jagód. Wybierz wzór, który wyraża zależność otrzymanej kwoty od liczby kg sprzedanych jagód.
A. a=5,2b
B. a=b=5,2
C. b=5,2a
D. b=a+5,2

2. W trakcie konkursu każda drużyna otrzymała plastelinę i 120 patyczków tej samej długości. Zadanie polegało na zbudowaniu ze wszystkich patyczków 15 modeli sześcianów i czworościanówi. Który układ równań powinna rozwiązać drużyna, aby dowiedzieć się, ile sześcianów i ile czworościanów trzeba zbudować?
A. x+y=15
12x-6y=120

B. 6y-12x=120
x+y=15

C. 6x+6y=120
x+y=15

D. x+y=15
6x+12y=120

3. Wśród 23 uczniów było x dziewczynek i y chłopców. Na postoju zostały w autokarze dwie dziewczynki i jeden chłopiec. Pozostali uczniowie udali się na polanę poszło trzy razy więcej dziewczynek, niż chłopców, Który z układów równań prawidłowo przedstawia sytuację?

A. x+y=23
x-2=3(y-1)

B. x+y=23
3(x-2)=y-1

C. x+y=23
x-1=3y-1

D. x+y=23
3x-2=y-1

4. Ewa zebrała 5miarek jagód. Jest to o 1/4 więcej niż zebrał Michał. Ile miarek zebrał Michał?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5

5. Leśniczy, zapytany o wiek lasu odrzekł: "za 20 lat będzie miał 3razy tyle, ile miał 20 lat temu" Ile lay ma ten las?
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:04:01+02:00