2.Przekształcić ilorazy na sumy.
a) (-4x+8):4
b)5x+10y
________
5
c)6p²-8pr):(=2)

d) 3x-6xy+1
________
-3
e) (x²+x-1) podzielić minus jedną szóstą w nawiasie

f)2,5x²-0,5x+1
____________
5

zad.2
a)3x-6
_____ -5
3

b)3a-9b 2a-4b
_____ - _____
3 2

c) 2x+6 6x-9
_____ - ____
3 3

d)4 ×(razy) x-7 +9 x-1
___ ___
2 3


zad.3
Oblicz Sprytnie
(x to razy)
a)28 x 17 - 28 x 15
b)134 x 135 - 133 x 135
c) 31 x 15 - 62 x 7
d) 12 x 13 - 6 x 26
e)13 x 49 - 26 x 27
f)57² - 57 x 55

zad.4
Przedstaw sumę 6xy - 12x²y² + 24x²y w postaci iloczynu wyłączając przed nawias: a) 2, b) -6, c) 3xy

zad.5 Dla pewnych liczb a,b,c wartość wyrażenia a -2b+4c wynosi 6.
Podaj dla tych samych liczb a, b i c wartości wyrażen:
a)-3a +6b - 12c b)4b-2a-8c c) (jedna druga)a -b +2c -3

zad.6 Znajdź a)długośc boku kwadratu o obwodzie 8c-4d
b)wysokość prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat u boku długości a i którego objętość wynosi 2a³ + a²
c)Wysokość trójkąta o podstawie a i polu (jedna druga)a² i (trzy drugie)ab

Dam Najj :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:17:17+02:00
1. nie potrafię skumać..strasznie to zapisałeś/aś..użyja nawiasów
2. brak polecenia
zad.3
Oblicz Sprytnie
(x to razy)
a)28 x 17 - 28 x 15
28(17-15)=28*2=56
b)134 x 135 - 133 x 135
135(134-133)=135*1=135
c) 31 x 15 - 62 x 7
31(15-2*7)=31(15-14)=31
d) 12 x 13 - 6 x 26
13(12-6*2)=0
e)13 x 49 - 26 x 27
13(49-2*27)=13*(49-54)=13*(-5)=-65
f)57² - 57 x 55
57(57-55)=57*(-2)=-114
zad.4
Przedstaw sumę 6xy - 12x²y² + 24x²y w postaci iloczynu wyłączając przed nawias: a) 2, b) -6, c) 3xy
a)
6xy - 12x²y² + 24x²y=2*(3xy - 4x²y² + 12x²y)
b)
6xy - 12x²y² + 24x²y=-6*(-xy + 2x²y² -4x²y)
c)
6xy - 12x²y² + 24x²y=3xy(2 - 4xy + 8x)
zad.5 Dla pewnych liczb a,b,c wartość wyrażenia a -2b+4c wynosi 6.
Podaj dla tych samych liczb a, b i c wartości wyrażen:
a)-3a +6b - 12c=-3(a-2b+4c)=-3*6=-18
b)4b-2a-8c=-2a+4b-8c=-2(a-2b+4c)=-2*6=-12
c) (jedna druga)a -b +2c -3=(1/2)(2a-2b+4c)-3=1/2 * 6 -3=3-3=0

zad.6 Znajdź
a)długośc boku kwadratu o obwodzie 8c-4d
4a=8c-4d
a=2c-d
Odp. dł. boku kwadratu wynosi 2c-d
b)wysokość prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat u boku długości a i którego objętość wynosi 2a³ + a²
V=a²*H
2a³ + a²=a²*H
H=2a+1
c)Wysokość trójkąta o podstawie a i polu (jedna druga)a² i (trzy drugie)ab

P=(1/2)*a*h
(1/2)a²+(3/2)ab=(1/2)*a*h
a²+3ab=a*h
h=a+3b
2 3 2