Pomnóż: napisałam w nawiasach jeszcze zeby lepiej bylo się rozczytac :)

a) ²₅ x ³₄ (dwie piąte razy trzy czwarte ) =

b)⁴₇ x ³₁₆ ( cztery siódme razy trzy szesnaste ) =

c) (- ⁵₉ ) x ³₈ ( w nawiasie minus pięc dziewiątych ) razy trzy ósme =

d)⁷₁₂ x (- ⁶₇) ( siedem dwunastych razy w nawiasie minus szesc siódmych ) =

e) (- 3 ³₅) x ⁴₉ ( w nawiasie minus trzy całe i trzy piąte ) razy cztery dziewiąte ) =
f) (-1¹₅ ) x ( - 1⁵₁₂) ( minus jedna cała i jedna szósta ) razy w nawiasie minus jedna cała i pięć dwunastych ) =
g) ( -2 ⁵₈ ) x ( - 2 ²₇) ( w nawiasie minus dwie całe i pięć osmych ) razy w nawiasie minus dwie całe i dwie siódme ) =

3

Odpowiedzi

2010-04-11T13:03:21+02:00
A) 2/5 x 3/4=1/5 x 3/2=3/10

b) 4/7 x 3/16= 3/28

c)(-5/9) x 3/8 = -5/24

d) 7/12 x (-6/7) = -1/2

e) (-3 3/5) x 4/9= (-18/5) x 4/9 = -8/5=-1 3/5

f) (-1¹₅ ) x ( - 1⁵₁₂) = (-6/5) x (-17/12)= 17/10=1,7

g) ( -2 ⁵₈ ) x ( - 2 ²₇)= (-21/8) x (-16/7)= 6
2010-04-11T13:04:07+02:00
A 6/20=3/10
b 12/112=3/28
c -15/72=-5/24
d -42/84=-1/2
e -72/45=8/5=1,6
f 17/60 jesli jedna szosta lub 1/4 jesli jedna piata
g 336/56=6
2010-04-11T13:11:39+02:00
A) 2/5 * 3/4 = 6/20 = 3/10
b) 4/7 * 3/16 = 3/28 4 z 16 sie skraca przez 4
c) (-5/9) * 3/8 = - 5/24 3 z 9 sie skraca przez 3
d) 7/12 * (-6/7) = 1/2 7 z 7 sie skraca przez 7 i 6 z 12 przez 6
e) - 3 3/5 * 4/9 = - 18/5 * 4/9 = 8/5= 1 3/5
f) - 1 1/6 * (-1 5/12) = (-7/6) * (-17/12) = 119/72 = 1 47/72
g) - 2 5/8 * (- 2 2/7) = - 21/8 (- 16/7) = 6