Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T18:42:58+02:00
1-stosunki Polsko-Niemieckie
Za panowania Ottona III stosunki z Polska układały sie dobrze.W 1000 roku przybył on do Gniezna z pielgrzymką do grobu św.Wojciecha.Cel tej wizyty byl nie tylko religijny ale i polityczny.Cesarz uznał suwerenność Polski,zwolnil Chrobrego z obowiązku płacenia daniny.Dokonał symbolicznego aktu nałożenia korony cesarskiej,czym wyraził zgodę na koronację B.Chrobrego.
Po śmierci Ottona IIIskończyły sie przyjazne stosunki z Niemcami.Nowy cesarz Henryk II powrócił do polityki podbojów.Jego zamiary uprzedził B.Chrobry,który w roku 1002 zajął Milsko,Miśnię i Łużyce.W roku 1003 wybrał sie do Czech w celu objęcia tronu.Wtedy Henryk II zarządał abu Chrobry uznał zwierzchnictwo niemieckie.Na to jednak Chrobry nie wyraził zgody.Doprowadziło to do wieloletnich wojen z Niemcami.Wyprawy niemieckie kończyły sie niepowodzeniami.Na szczególna uwagę zasługuje obrona Niemczy w 1017 r.Niemcy oblegali gród 3 tygodnie ale go nie zdobyli.
Wojny niemiecko-polskie zakończyły się dopiero w roku 1018 pokojem w Budziszynie.Polska zatrzymała Milsko i Łużyce i obroniła swoją niezależność.

2-Konflikty zbrojne:
Wuprawa na Kijów w celu przywrócenia tronu swemu zięciowi Świętopełkowi.Chrobry zdobył Kijów w 1018 r.W drodze powrotnej przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie.
5 4 5