Odpowiedzi

2010-04-11T13:11:33+02:00
Ideał rycerza został wpisany w szeroko znaną �Pieśń o Rolandzie�. Wzorcem wojownika był tytułowy bohater, także jego towarzysz Oliwier, trzeba też pamiętać o postaciach z innych utworów: rycerzach Okrągłego Stołu, Tristanie. Kultura rycerska w Polsce była stosunkowo uboga, musimy, więc analizować wyłącznie zapisy pochodzące z Zachodu Europy.

Wzorowy rycerz średniowieczny winien pochodzić z bogatego, świetnego rodu, być człowiekiem pięknym i wspaniale odzianym. Mieć nadludzką siłę, znakomicie władać bronią i być gotowym do stawienia czoła każdemu i w każdej chwili. Musiał dbać głównie o swą rycerską sławę, niezwłocznie mścić wszelkie zniewagi, dbać o honor � własny i swego seniora, władcy. Honor nakazywał bezwzględnie dotrzymywać danego słowa, mówić prawdę, być wiernym władcy aż do śmierci. Honor był � jednym słowem � najwyższą wartością dla rycerza.

Barwne życie rycerzy, jego uroki, rozliczne przygody, cała obyczajowość narzuciły różne szczegółowe zalecenia. Na przykład przywiązanie do swego rumaka i używanej broni. Rycerska miłość też była swego rodzaju służbą, służbą wybranej damie serca, której honoru należało bronić. W gruncie rzeczy można nawet mówić o średniowiecznym ideale kochanka � na wzór Tristana z �Dziejów Tristana i Izoldy�. Taki wzór przekazywała również średniowieczna liryka miłosna, idealizująca uczucia i ludzkie zachowania, będące głównie wyrazem tęsknoty do doskonałej miłości.
4 4 4