Odpowiedzi

2010-04-11T13:06:16+02:00
2Al + 3S --> Al2S3
xg siarczku glinu -- 108 g glinu
150 g siarczku glinu -- 54 g glinu
liczysz z tej proporcji czyli:

x = 108 razy 150 podzielic na 54 = 300 g siarczku glinu
gotowe :)
2010-04-11T13:07:35+02:00
2Al + 3S ---> Al2S3
54g Al -150g Al2S3
108g Al - X
X=300

odp. w reakcji 108g glinu z siarką powstanie 300g Al2S3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:16:20+02:00
2Al + 3S -> Al₂S₃

Układamy proporcję:
108 g (2Al) ---- x g Al₂S₃
54u Al (mAl) ---- 150u Al₂S₃ (2*mAl + 3*mS)

x = (108g * 150 u)/54 u = 16200 g * u : 54 u = 300g

Odp.: Otrzymamy 300 g siarczku glinu.