Odpowiedzi

2010-04-11T13:12:03+02:00
A) D= (6,-2)
b) h=6
c) P=ah
P=8*6
P=48j²
6 1 6
2010-04-11T13:35:57+02:00
A) obliczam środek równoległoboku pomiędzy punktami b i d

Sx=(6-2):2=2
Sy=(4+0):2=2

S=(2,2)

wyliczam punkt d

4=(-3+x):2 2=(7+y):2
x=7 y=-3
d=(7,-3)
b)Żeby obliczyć wysokość trzeba obliczyć długość prostej dc ze wzrou y=(y₂-y₁)/(x₂-x₁)×(x-x₁)+y₂

y=-⅓(x-7)-2
y=-⅓x+⅓

obliczam h ze wzoru |Ax+By+C|/√A²+√B²
d= |-⅓+1+⅓|/√6²+√4²
d=h=√13/26
c) P= a×h
P=9×√13/26
P=9√13/26
3 4 3