Odpowiedzi

2009-11-03T18:34:28+01:00
W "spartańskim wychowaniu"nie kładziono nacisku na rozwój umysłowy i wiedzę , lecz na zdyscyplinowanie i rozwój fizyczny. Wychowanie było zorganizowane przez państwo , a nadzorowali je eforowie. Nie było jednak specjalnych szkół. Od 7 roku życia chłopcy pędzili po prostu życie podobne jak ojcowie. Skoszarowani w Sparcie i podzieleni na oddziały, znajdowali się pod bezpośrednią opieką i nadzorem starszej młodzieży , tych z kolei kontrolowali dorośli. najczęściej stosowanym środkiem wychowawczym były okrutne kary fizyczne. Wychowanków zaprawiano do wytrzymałości na ból ,zimno i niewygody, stwarzając im takie właśnie warunki życia. W ten sposób państwo dbało o to , by ukształtować posłusznych i zdyscyplinowanych obywateli , którzy zarazem będą sprawnymi i wytrzymałymi żołnierzami.
1 5 1
2009-11-03T18:43:14+01:00
Wychowanie spartańskie – system wychowawczy, obowiązujący w Sparcie wg tradycji, od czasów Likurga. Podlegały mu formalnie przede wszystkim dzieci płci męskiej w wieku od 7 do 20 lat, czyli w okresie agoge. Ponieważ w Sparcie praktycznie nie było czegoś, co dziś nazwalibyśmy życiem prywatnym, wychowanie spartańskie trwało przez całe życie. Kolejne jego etapy, jedynie przygotowywały do pełnienia nowych funkcji w państwie i zawsze był ktoś stojący wyżej, kto obserwował, kontrolował lub nakazywał. Przepisy państwowe oraz obyczaje regulowały każdy szczegół życia i za każde odstępstwo wymierzały surowe kary. Mówiąc o wychowaniu spartańskim, zwykle pomija się ten jego aspekt, mając jedynie na myśli olbrzymi patriotyzm i poświęcenie dla własnego państwa, współobywateli oraz skuteczność i bohaterstwo w boju.
2009-11-03T21:25:56+01:00
Dzieck byli tam bići. odrazu po urodzeniu dziecka dawali go starszyźnie a ona oceniała czy jest zdrowe czy chore
Jeżeli dziecko było zdrowe to je zostawiano i wychowywano a jeżeli chore wyżucano w góry.
Do 7 roku życia dziećmi zajmowałaśie matka a pużniej wojsko, dzieci w tamtych czsach były wychowy wane wyłocznie do wojny by mogli walczyc w wojsku. W wieku 60 lat mogli opuścic wojsko w domach ziawiali się nocą i zaraz muśieli wracać. ludzie głodzili dzieci choc mieli jedzienie ale oni robili topoto zeby były twartsz i dłóżej pszetrfały by były silmiejsze.
A po ukoczeniu 7 roku życia podchodzili do wielkiej pruby można powiedzieć do konkursu byli bići biczem po gołym ciele i ktur najdł€żej wytszyama ten jest naj silniejszy
Więc ludzie tam wycowywali by było jak naj więcej ludzi w wojsku i jak najbardziej silnych.