Wiedząc że: log(3 na dole)2=a i log(3 na dole)7=b oblicz log(3 na dole)=14

i

W pewnym mieście liczba mieszkańców wzrastała przez trzy kolejne lata odpowiednio o 1%, o 3% i o 5%. Oblicz średni, procentowy wzrost liczby ludności w ciągu trzech lat. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Proszę o rozwiązanie tych dwóch zadań.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T16:00:54+02:00
A=log(3stopnia)2
b=log(3stopnia)7
log(3stopnia)=14 czyli log(3stopnia)= log(3stopnia)2 + log(3stopnia)7
(zgodnie z zasadą log gdy dodajemy dwa log takiego samego stopnia to mnożymy czyli 7*2 co nam daje log(3stopnia)z14