Zad.7/164
Rozwiąż równania:
a) to mam.
b) 0= 3 - (2x + 1)
c) 0= (x-1) - (3x - 5)
d) (-1/2x + 1) + 3x/2 (<-- trzy x przez 2) = 3
e) 3 (1-x) - (1-2x) = 9
f) 0,5 (2 - 4x) = 3-x

zad.12/165
Wśród poniższych równań znajdź równania równoważne.
1. 5x-3 = 7x + 1
2. 10 + 4 (1-x) = 2x-6
3.-3x + 1 = -2 (x-3) -3
4.x-2/4 (<-- x minus dwa przez cztery)= 2
5. -2x + 1/2 = -3x + 2 1/2
6. 1/5x - 2 = 1/2x -5

Jest to z podręcznika Matematyka wokół nas do kl.I gim.
pilne!!

3

Odpowiedzi

2010-04-11T13:21:29+02:00
B) 0= 3 - (2x + 1)
0= 3 - 2x - 1
2x= 3 - 1
2x= 2 / :2
x= 1
c) 0= (x-1) - (3x - 5)
0= x-1 - 3x + 5
-x + 3x= -1 + 5
2x= 4 /:2
x=2
d) (-1/2x + 1) + 3x/2 (<-- trzy x przez 2) = 3
-1/2x +1 + 3x/2 = 3 /*2
-x +2+3x=3
-x+3x=3-2
2x=1 /:2
x=1/2
e) 3 (1-x) - (1-2x) = 9
3 -3x -1+2x=9
-3x+2x=9-3+1
x=7
f) 0,5 (2 - 4x) = 3-x
1-2x=3-x
-2x+x=3-1
-x=2 /* -1
x= -2
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:24:44+02:00
B) 0= 3 - (2x + 1)
0=3-2x-1
2x=2/:2
x=1
c) 0= (x-1) - (3x - 5)
0=x-1-3x+5
2x=4/:2
x=2
d) (-1/2x + 1) + 3x/2 (<-- trzy x przez 2) = 3
-1/2x+1+3x/2=3 /*2
-x+1+3x=3
2x=3-1/:2
x=1
e) 3 (1-x) - (1-2x) = 9
3-3x-1+2x=9
-x=9-3+1
-x=7/:(-1)
x= -7
f) 0,5 (2 - 4x) = 3-x
1-2x=3-x
-2x+x=3-1
-x=2/:(-1)
x=-2
Zad.12/165
1. 5x-3 = 7x + 1
5x-7x=1+3
-2x=3/:(-2)
x= - 3/2
2. 10 + 4 (1-x) = 2x-6
10+4-4x=2x-6
-4x-2x=-6-10-4
-6x=-20/:(-6)
x=20/6
x=3i 2/6

3.-3x + 1 = -2 (x-3) -3
-3x+1= -2x+6-3
-3x+2x=3-1
-x=2/;(-1)
x=-2
4.x-2/4 (<-- x minus dwa przez cztery)= 2
x=2,5
5. -2x + 1/2 = -3x + 2 1/2
-2x+3x=2
x=2
6. 1/5x - 2 = 1/2x -5
1/5x-1/2x=-5+2
-0,3x=7/:(-0,3)
x=23i 1/3


9 4 9
2010-04-11T13:26:36+02:00
Zad 7
b) 0=3*(2x+1)
0=6x+3
6x= 3-0
6x=3 podzielić przez 6
x= 3/6
x= 1/2

c)0=(x-1)-(3x+5)
0= x-1-3x-5
-x+3x= -1-5-0
2x= -6 podziel przez 2
x=3

d)(-1/2x + 1) + 3x/2=3
0,5x+ 3x/2=3 pomnóż każde wyrażenie razy 2
2* 0,5x + 2* 3x/2 = 2*3
x+3x=6
4x=6 podziel przez 4
x = 1 i 1/2

e) 3(1-x)-(1-2x)=9
3-3x-1-2x=9
-3x-2x=9+1-3
-5x=7 podziel przez -5
x= -1 i 2/5

f) 0,5(2-4x)=3-x
1-2x=3-x
-2x+x=3-1
-x=2 podziel przez -1
x=-2
4 3 4