1.Podczas podnoszenia ciało o ciężarze 1500[N] NA pewną wysokość , wykona pracę 300 [J]. Oblicz te wysokość??
2,Podaj jaką moc ma dźwig który w czasie 10 sekund podnosi ładunek o masie 1,5tony na wysokość 15 m.
3.Na ciało o masie 1,5 kg znajdujące się na stole działa pozioma siła F=9 [N] podaj z jakim przyśpieszeniem porusza się te ciało jeżeli współczynnik tarcia o podłogę wynosi f=0,4

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:15:09+02:00
1. W = F * h
h = W / F
h = 0,2 m

2. P = W/t
P = F * h/t
P = mgh/t
P = 1500*10*15/10 = 22500 W

3. a = F1/m
F1 = F - mg*f = 9N - 6N = 3N
a = 3N / 1,5 kg = 2m/s2