Odpowiedzi

2010-04-11T13:10:23+02:00
ZIEMIA, trzecia wg oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, jedyna zamieszkiwana przez ludzi; pełny obrót dokoła własnej osi trwa 23 h 56 min 4 s; Z. obiega Słońce po elipsie w czasie 365 dni 6 h 14 min 24 s, przebywając drogę ok. 936 mln km ze średnią prędkością 30 km/s; średnia odległość od Słońca ok. 150 mln km; promień równikowy 6 378 160 km; masa = 1/333 masy Słońca; średnia gęstość 5,52 g/cm3; w budowie Z. rozróżnia się trzy gł. sfery: skorupę ziemską, płaszcz Ziemi i jądro Ziemi; sfery te mają zróżnicowane właściwości fiz., gł. gęstość, ściśliwość i sztywność. Z. ma atmosferę; obrót Z. dokoła własnej osi powoduje występowanie dnia i nocy, zaś obieg Z. wokół Słońca, w powiązaniu z nachyleniem osi Z. w stosunku do ekliptyki, występowanie pór roku.

,,ZIEMIA JEST WIELKIM MAGNESEM,, :
Ziemie uznaje się za ,,wielki magnes,, ,gdyż wytwarza pole magnetyczne, którego bieguny są położone w pobliżu biegunów geograficznych .Pole te przez układ linii pola podobne jest do pola magnesu sztabkowego, który w tym przypadku jest dipolem wytworzonym przez różne sobie masy o przeciwnym znaku .


:)
POWODZENIA :)
4 5 4
2010-04-11T13:15:12+02:00
Ziemia − trzecia licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu. Jest jedynym znanym miejscem we wszechświecie, w którym występuje życie. Planeta wykonuje jedno okrążenie wokół Słońca raz na każde 366,256 obrotów wokół własnej osi. Czas jednego okrążenia wokół Słońca nazywa się rokiem gwiazdowym i odpowiada 365,256 dniom czasu słonecznego. Nachylenie osi Ziemi do prostej prostopadłej do płaszczyzny orbity wynosi 23,45°, co prowadzi do rocznych wahań oświetlenia, które powodują m.in. występowanie pór roku. Wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita – Księżyc.