Zad1
Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie,pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem: y=-0,05x+45.Zapisz obliczenia.
a)Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200km?
b)Jaką pojemność ma bak tego samochodu?
c)Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełen bak?
d)Wyznacz x w zależności od y.

zad.2
Skrzynka na kwiaty jest prostopadłościanem,którego podstawa ma wymiary 24cm i 90cm.Wysokość skrzynki stanowi 20% dłuższej krawędzi podstawy.Ile 5 litrowych worków ziemi trzeba kupić, aby ją całkowicie zapełnić?Zapisz obliczenia.
zad.3
Jajo strusia jest około 3 razy dłuzsze od jaja kury.Jeśli założyć, że żółtka tych jaj mają kształt kul podobnych w skali 3:1, to żółtko w strusim jaju ma większą niż żółtko kurzym o ile razy..zapisz obliczenia..
a)27 razy b)9 razy c)6razy d)3 razy

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:16:02+02:00
Zad.1
a)
y=-0,05*200+45
y=-10+45
y=35

b)
y=0,05*0+45
y=0+45
y=45

c)
10l/200km=5l/100km
45/5*100=900km

d)
y=-0,05x+45
0,05x=45-y
x=900-20y

Zad.2
nie wiem, przepraszam

Zad.3
Zad 1.
Vk - objętość żółtka kurzego
Vs - objętość żółtka strusia
x - promień żółtka kurzego
y - promień żółtka strusia
x/y = 1/3
y = 3x

Vk = 4/3πx³
Vs = 4/3πy³ = 4/3π(3x)³ = 4/3π*27x³

Vs / Vk = (4/3π*27x³) / ( 4/3πx³) = 27