Odpowiedzi

2012-06-27T10:42:31+02:00

Ni(NO3)2 - azotan (V) niklu (II)

Ni --> II


ZnCl2 - chlorek cynku

Zn --> II (cynk jest zawsze II-wartościowy, dlatego nie podaje się wartości tego metalu w jego związkach)


Ag2SO4 - siarczan (VI) srebra (I)

Ag --> I


PbS2 - siarczek ołowiu (IV)

Pb --> IV


CuCO3 - węglan miedzi (II)

Cu --> II


FePO4 - ortofosforan (V) żelaza (III)

Fe --> III

2012-06-27T11:01:42+02:00

Podaj wartościowość metalu i prawidłową nazwę soli.


Ni(NO3)2

azotan(V) niklu (II)         nikiel w tym związku jest dwuwartościowy


ZnCl2

chlorek cynku             cynk  jest dwuwartościowy

(cynk ma tylko jedną wartościowość (II) dlatego przy nazwie nie podajemy jego wartościowości)


Ag2SO4

siarczan (VI) srebra (I)          srebro w tym związku  jest jednowartościowe


PbS2

siarczek ołowiu (IV)    ołów w tym związku jest czterowartościowy


CuCO3

węglan miedzi (II)               miedź w tym związku jest dwuwartościowa


FePO4

fosforan (V) żelaza (III)              żelazo w tym związku jest trójwartościowe