Odpowiedzi

2010-04-11T13:19:05+02:00

Mg + Br₂ --------> MgBr₂

 

-- obliczamy który substrat został użyty w niedomiarze:

24g Mg --------- 160g Br₂

Xg Mg  ---------- 8g Br₂

X= 1,2g Mg

wniosek: magnez został użyty w nadmiarze w związku z tym nie przereagował całkowicie, pozostanie więc:

8 - 1,2 = 6,8g Mg

 

-- dalsze obliczenia wykonujemy w oparciu o masę substratu użytego w niedomiarze czyli masę Br₂:

160g Br₂ ------- 184g MgBr₂

8g Br₂ ----------- X

X= 9,2g MgBr₂ powstanie 

 

 

 

4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:25:55+02:00
M Br2= 2*80u= 160u
M MgBr2= 24u+ 2* 80u= 184u

brom + magnez -----> bromek magnezu
Br2 + Mg -----> Mg''Br'2
160u reag. 24u
8g reag. x
160u/<---(kreska ułamkowa)8g= 24u/x
x= 24g/20= 1,2 g

2.

160u tworzy 184u
8g tworzy z
160u/8g=184u/z
20z= 1 g * 184
z= 9,2 g
odp. substraty nie przereagowały całkowicie ze sobą, zostało 6,8 g magnezu, a w reakcji powstało 9,2 g bromku magnezu.


Na bank będzie dobrze.;)
5 3 5