Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T14:09:41+02:00
Makrootoczenie to wszystkie zjawiska, które mają wpływ na przedsiębiorstwo podczas gdy ono nie może ich bezpośrednio zmieniać. Tworzy ono warunki sprzyjające funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i składa się z kilku czynników zwanych otoczeniami.

Makrootoczenie, otoczenie ogólne lub otoczenie dalsze przedsiębiorstwa — w ekonomii jest to ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie się do nich dostosować. Na makrootoczenie składają się:

otoczenie ekonomiczne, wynikające z ogólnej kondycji gospodarczej
otoczenie demograficzne, wynikające ze struktury wiekowej społeczeństwa, struktury płci itd.
otoczenie prawne, wynikające z przepisów prawa krajowego
otoczenie międzynarodowe, wynikające z uwarunkowań międzynarodowych (np. cena ropy naftowej)
otoczenie społeczne (społeczno-kulturowe), wynikające z panującej mody, stylu życia lub zwyczajów i kultury panującej na danym obszarze
otoczenie technologiczne, wynikające z poziomu rozwoju technicznego i technologicznego