ZADANIA DO CWICZEŃ ,,PRZEZ WIEKI,, KLASA 2
Historia-K.Polacka i in.-Historia +cw.,wyd.Rożak(NOWA ERA)

!!! HISTORIA - KILKA ZADAŃ DLA ZNAWCÓW HISTORII - !!!
XVI, XVII, XVIII, XIX wieku

nie wiesz nie odpowiadaj

HISTORIA-ODRODZENIE W EUROPIE
zad1.Na przykładzie epoki renesansu we Włoszech i Polsce wyjaśnij ,jaki jest związek między pomyślnością państwa i dobrobytem gospodarczym a rozwojem kultury i sztuki.

.................................................................................................................................

HISTORIA-KONTRREFORMACJE I ODNOWA KOŚCIOŁA
Cechy charakterystyczne następujących wyznań:
a)Katolicy
b)Unici
c)Prawosławni

...................................................................................................................................

HISTORIA-REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W EUROPIE
Wyjaśnij w kilku zdaniach,dlaczego reforrmacja przyczyniła się do rozkwitu kultur narodowych w Europie.
...................................................................................................................................

HISTORIA-RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
Podaj liczbę ludności, powierzchnię i liczbę posłów na sejm w Litwie i Polsce za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
....................................................................................................................................

HISTORIA-PIERWSZE WOLNE ELEKCJE W RZECZPOSPOLITEJ
Ustal analizę (wnioski)pierwszych wolnych elekcji w Rzeczpospolitej.
....................................................................................................................................

HISTORIA-RZECZPOSPOLITA W XVII w.
Podaj skutki wojen Rzeczpospolitej w XVII w.
a)
b)
c)
d)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA - POCZĄTKI PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO
Podaj datę, cel, skutki konfederacji w Radomiu oraz datę, cel, skutki konfederacji w Barze.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA - UTRATA ZNACZENIA RZECZPOSPOLITEJ W XVIII w
Wymień przyczyny pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA - UTRATA ZNACZENIA RZECZPOSPOLITEJ W XVIII w
Wymień dokonania Komisji Edukacji Narodowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA - OŚWIECENIE. REWOLUCJE W AMERYCE I WE FRANCJI
Wyjaśnij, dlaczego wybuch rewolucji francuskiej uznano za wydarzenie przełomowe w dziejach Europy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTORIA - OBRONA KONSTYTUCJI 3 MAJA I DRUGI ROZBIÓR POLSKI
Oceń panowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego biorąc pod uwagę jego zasługi i argumenty przeciwko niemu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T15:32:40+02:00
Tutaj masz część zdjęć tych ćwiczeń z mojej ćwiczeniówki z histori.
2 5 2