Odpowiedz na pytania :
1.Na czyją cześć nadano Fryderykowi Franciszkowi Chopinowi pierwsze imię?
2.Od kogo w 1825r. otrzymał Fryderyk złoty pierścień w dowód uznania za koncert w Kościele Ewangelickim w Warszawie ?
3.W którym roku i dlaczego F.Chopin wyjechał do Wiednia?
4.Ile koncertów fortepianowych skomponował Fryderyk Chopin ?
5.Na wieść o wybuchu w Polsce Powstania Listopadowego Chopin napisał utwór.Podaj jego tytuł.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T14:00:22+02:00
1. ojca chrzestnego
2.od cara
3.1829r wyjechal ze znajomymi na wycieczke
4.2
5.wykorzystał tam lulajze jezuniu ( nie jestem pewna ale to chyba była etiuda rewolucyjna