1. Na taborecie o powierzchni kwadratu o boku a=40 cm leży stos książek o masie 4 kg .Oblicz jaka jest siła parcia działająca na powierzchnię taboretu?
2. Podaj, jak zmieni sie sila parcia, jezeli blat taboretu bedzie mial powierzchnie kwadratowa o boku 20 cm.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:30:27+02:00
Odp.
F=mg;
m=4[kg];
g=10[N/kg];
F=4[kg]*10[N/kg]=40[N];
S=a2; a=40[cm]=0,4[m];
S=0,4*0,4=0,16[m2];
p=F/S;
p=40[N]/0,16[m2]=250[N/m2]=250[Pa];
a=20[cm]=0,2[m];
S=0,2*0,2=0,04[m2];
p1=40[N]/0,04[m2]=1000[Pa];
p1/p=1000/250=4-wzrośnie 4-krotnie.
2 5 2