Odpowiedzi

2009-11-03T18:11:42+01:00
Populacja- podstawowa jednostka ekologiczna, należące do niej osobniki żyją w takich samych warunkach, kontaktują się ze sobą i mogą się swobodnie krzyżować. Umożliwia to ciągły przepływ informacji genetycznej i powoduj że każda populacja ma własny niepowtarzalny zestaw genów, czyli tak zwaną pulę genową: osobniki należące do jednego gatunku zamieszkujące określony teren.
Osobnik - organizm, pojedyncza niezależna jednostka zdolna do zdobywania pożywienia. Osobnik zazwyczaj wchodzi w interakcje z innymi organizmami i środowiskiem, stając się tym samym niejako najbardziej podstawowym elementem biosfery.
Biocenoza- to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska, należących do różnych gatunków. Możemy ją podzielić na naturalnie bogate i zróżnicowane oraz na sztuczne, stworzone przez człowieka np. ZOO, akwarium, pole uprawne.
Biotop- układ nieożywionych elementów środowiska, podłoże, woda, powietrze (środowisko zewnętrzne)
Ekosystem- wszystkie żywe organizmy w określonym środowisku. Ekosystem stanowi uklad otwarty, funkcjonujący dzięki przepływowi energii i krążeniu materii. Do funkcjonowania ekosystemu konieczny jest stały dopływ energii słonecznej oraz obecność producentów, konsumentów i reducentów.
Biosfera- sfera kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe.
Cechy wpływające na populację:
Wewnętrzne: wynikają z biologicznych właściwości danego gatunku, w tym ze sposobu odżywiania się, wielkości osobników, skłonności do przemieszczania się oraz sposobu tempa rozrodu.
Zewnętrzne: zaliczamy wpływ środowiska nieożywionego (czynniki abiotyczne) a także oddziaływanie osobników innych populacji (czynniki biotyczne).
Cechy grupowe populacji (WŁAŚCIWOŚCI):
Liczebność- to liczba osobników składających się na populację.
Rozrodczość- stosunek liczby nowo narodzonych się osobników do liczebności populacji.
Śmiertelność- dotyczy umieralności osobników populacji.
22 2 22
2009-11-03T18:14:00+01:00
Producenci -organizm wytwarzający związki pokarmowe z prostych substancji nieorganicznych. Producenci to organizmy samożywne (rośliny zielone i niektóre prokarioty bądź protisty), które z prostych związków nieorganicznych wytwarzają złożone związki organiczne – cukry, przy pomocy energii słonecznej w procesie fotosyntezy lub energii utleniania w procesie chemosyntezy.
Reducenci-końcowy etap łańcucha pokarmowego. Tym ogólnym pojęciem określa się organizmy cudzożywne, które zwiększają ilość materii nieorganicznej w środowisku poprzez rozkład martwej substancji
Konsumenci-organizm cudzożywny, głównie zwierzę roślinożerne lub zwierzę drapieżne żywiące się roślinożercami
23 3 23
2009-11-03T18:14:08+01:00
Producenci produkują
Konsumenci jedzą
reducenci- rozkładają resztki
21 4 21