Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:24:50+02:00
Wyznacz wskazane wielkosci:
a.k=7n; n /:7
n=k/7

b.a=k+6; k /-6
k=a-6

c.z=7-y; y
y=7-z

d.d=a+bc; c /-a
d-a=bc /:b
(d-a)/b=c

e.x=2k+1; k /-1
x-1=2k /:2
(x-1)/2=k

f.2k=7n+5; n /-5
2k-5=7n /:7
(2k-5)/7=n
1 5 1
2010-04-11T13:25:03+02:00
A.k=7n; n
b.a=k+6; k
c.z=7-y; y
d.d=a+bc; c
e.x=2k+1; k
f.2k=7n+5; n

a)n=k/7
b)k=a-6
c)z-7=-y
y=-z+7
d)d-a/b=c
e)x-1/2
f)2k-5/7=n
1 1 1