Zad.1
Napisz odpowiednie reakcje zachodzące na elektrodach podczas elektrolizy stopionego chlorku wapnia. Podaj nazwy zachodzących na poszczególnych elektrodach przemian.
K(-):.........................................................
...............................................................
A(+):............................................................
.................................................................

Zad.2
To samo zadanie co zad.1 tylko z chlorkiem ołowiu (II).
K(-):............................................................
.................................................................
P(+):............................................................
.................................................................

Zad.3
Zaproponuj doświadczenie, zapisz obserwacje i wnioski, oraz podaj cząsteczkowo jonowo i w sposób jonowy skrócony reakcje pozwalające otrzymać chlorek srebra.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:17:47+02:00
1. CaCl₂---->Ca²⁺ +2Cl⁻
K(-) Ca²⁺+2e⁻ ----> Ca redukcja
A(+) 2Cl⁻ -----> Cl₂ + 2e⁻ utlenianie
2. PbCl₂-----> Pb²⁺+2Cl⁻
K(-) Pb²⁺+2e⁻ ----> Pb redukcja
A(+) 2Cl⁻ -----> Cl₂ + 2e⁻ utlenianie
3. 2AgNO₃+ CuCl₂---> 2AgCl+ Cu(NO₃)₂-
2Ag⁺+ 2NO₃⁻ + Cu²⁺+ Cl²⁻---> 2AgCl + Cu²⁺+2 NO₃⁻
2Ag⁺+Cl²⁻---->2AgCl
dwie sole dobrze rozpuszczalne= sól trudno rozpuszczalna (czyli pojawia sie osad)