1. Co dla Ciebie oznacza być obywatelem ?

2. W jaki sposób obywatele mogą brać udział w życiu politycznym ?

3. Kogo możemy nazwać dobrym obywatelem ?

4. Dlaczego pluralizm polityczny jest niezbędny do rozwoju demokracji ?

5. Do jakiego stowarzyszenia mogłabym należeć ? [ mam 15 lat .]

6. W jakim celu zakłada się partie polityczne ?

7. Dlaczego w Polsce i na świecie zabronione jest istnienie partii faszystowskich ?

8. Wyjaśnij dlaczego zmieniły się zadania związków zawodowych ?

9. Jaka rolę odegrał ruch społeczny " SOLIDARNOŚĆ " dla idei społeczeństwa obywatelskiego ?

10. Czym dla Ciebie jest społeczeństwo obywatelskie ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T18:17:18+01:00
1. Dla mnie byciem obywatelem jest zaszczytem, cieszę się, że mogę reprezentować jakiś kraj czy idee państwa. Czuję się odpowiedzialny za rozwój państwa.
2. Przez startowanie w wyborach do sejmików, etc.
3. Dobrym obywatelem możemy nazwać osobę, która jest sumienna w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzegającą zasad.
4. Pluralizm (dużo partii) przedstawia interesy obywateli. Bez niego nie byłoby dużej ilości partii, a co za tym idzie demokracja nie byłaby tak dobrze rozwinięta.
5. Do samorządu szkolnego
6. W celu rozpowszechnienia swoich poglądów, jak i racji.
7. Żadne państwo nie chce się utożsamiać z przelewem krwi, a faszyści do nich doprowadzili.
8. nie mam pojęcia
9.też trudno mi sformułować
10. nie mam przy sobie podręcznika do WOS-U :)

Mam nadzieję, ze choć trochę Ci pomogłem !
1 4 1