1.twój kolega pomylił definicje wydalania i defekacji. wytłumacz mu, na czym polegają oba procesy.
2.wymień szkodliwe i niezbędne produkty przemiany materii u człowieka. podaj nazwy narządów biorących udział w ich usuwaniu poza organizmem.
3.opisz proces powstawania moczu: a)pierwotnego b)wtórnego.
4. wyszukaj w materiałach źródłowych i wymień substancje,które w nefronie podlegają procesom:a)filtracji b)resorpcji c)sekrecji.wyjaśnij na czym polegają wymienione procesy.
bardzo proszę o szybka odpowiedz!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:58:36+02:00
1.

wydalanie to usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materi i energi

defekacja- usuwanie niestrawionych resztek pokarmu

2. w usuwaniu tych produktow pomaga wątroba i nerki a są to: amoniak mocznik,kwas moczowy,zasady azotowe czyli ogolnie metabolity
3. mocz pierwotny część osocza krwi, przesączonego podczas procesu filtracji w torebce bowmana

mocz ostateczny mocz powstający z moczu pierwotnego w wyniku zagęszczenia, zwrotnej resorpcji i sekrecji w kanalikach nerkowych. Ma on o wiele mniejszą objętość i większe stężenie substancji niż mocz pierwotny

4.a)krew
b)woda sole mineralne,cukry,aminokwasy witaminy
c)lekarstwa,jony wodorowe

filtracja jak sama nazwa wskazuje krew jest przefiltrowywana
resorpcja-wchłanianie zwrotne rożnych substancji z kanaliku do krwi
sekrecja-wydzielanie roznych substancji z krwi do kanalika
3 5 3