Dam naj !

1. Chłopiec mówi : "Mam tylu braci ile sióstr". Jego siostra powiada : "Mam trzy razy tylu braci co sióstr". Ile było chłopców, a ile dziewcząt w tej rodzinie ?
2. Prostokąt jest złożony z dwóch równych kwadratów, które mają wspólny bok. Obwód tego prostokąta wynosi 84,6 cm. Oblicz pole tego prostokąta
3. Ułamek, którego licznik równa się 1, a mianownik jest liczbą naturalną nazywamy ułamkiem prostym. Wyrazić ułamek 1/2 w postaci sumy dwóch ułamków prostych.


Z góry dziękuje ;))

3

Odpowiedzi

2010-04-11T13:40:21+02:00
1.Było 3 chłopców i 2 dziewczyny
2.348.32 na 50%
3. niestety nie rozumiem
2010-04-11T13:50:14+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:05:58+02:00
Zad 1 było 2 dziewczyny i 3 chłopcow

3 zadania Nie Umie !

Zad 2

Obwód = 84,6
prostokąt sklada sie z dwóch kwadratów :
84,6 : 2 = 42,3 obwód jednego kwadratu
42,3 : 4 = 10,575 długośc boku jednego kwadratu

1 bok prostokata 10,575
2 bok prostokąta 10,575 * 2 = 21,15

P = a * b = 10,575 * 21,15 = 223,66125 cm kwadratowych

Odp: Pole tego prostokąta wynosi 223, 66125 cm kwadratowych .

1 3 1