Poniżej zostały wypisane w przypadkowej kolejności elementy radzieckiej polityki wewnętrznej z lat 20. i 30. XX wieku. Wyjaśnij znaczenie każdego z nich , a potem uporządkuj je od najważniejszego do najmniej istotnego , twoim zdaniem , dla oceny radzieckiego systemy . Każdą swoją decyzję uzasadnij .
centralne planowanie
"wielka czystka"
rozkułaczanie wsi
NEP
komunizm wojenny
kult jednostki
kolektywizacja rolnictwa
gułag
stalinizm

proszę o pomoc ! to na jutro ! ;(

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:43:39+02:00
"wielka czystka" - Wielka czystka, jeżowszczyzna (od nazwiska ówczesnego ludowego komisarza spraw wewnętrznych N.I. Jeżowa), nazwa szczytowego okresu terroru stalinowskiego (stalinizm) w ZSRR w latach 1935-1938, wymierzonego w osoby uznane przez NKWD za politycznie niepewne.

1 1 1