Zad.1
Wzór sumaryczny soli jest poprawnie napisany, jeśli spełniony jest warunek ... metali * liczba atomów metalu= wartościowość ... * liczba ...

Zad.2
Zapisz 3 sposobami reakcji:
CuSO₄ + H₂S -->

Zad.3
a) Mg + HCl -->
b)MgO + HCl -->
c)Mg(OH)₂ + HCl -->

Zad.4
Zapis jonowy i jonowy skrócony :
Al + HCl --> AlCl₃ + H₂ - sprawdź czy dobrze

Zad.5
napisz cząsteczkowo, jonowo i skrócone równanie zobojętniania wodorotlenku magnezu kwasem siarkowym ( VI)
1.Ca(OH)₂ i H₂SO₄
2.H₂SO₄ i HCl
3.Cu i HCl
4.Fe(NO₃)₂ i H₂O
5.MgO i HNO₃
6.Ca(OH)₂ i NaOH

a) Napisz i uzasadnij w których probówkach (1-6) nie zajdą reakcje
b) Napisz i uzasadnij w których probówkach (1-6) zajdą reakcje
c) Napisz równania tych reakcji, które zajdą.

Zad.6
Napisz 5 równań
Na + siarczan (VI) sodu
SO₃ + siarczan (VI) sodu
NaOH + siarczan (VI) sodu
Na₂O + siarczan (VI) sodu
SO₃+ siarczan (VI) sodu ( inna reakcja niż wyżej)

Zad.7
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli otrzymać chlorek miedzi (II) jeśli dysponujesz wiórkami miedzi, kwasem solnym i odpowiednim sprzętem laboratoryjnym.
a) Opisz sposób wykonania doświadczenia
b) Napisz odpowiednie równania reakcji

Zad.8
X₁
I
Mg + X --> MgO
I
Mg(OH)₂ + X₂ --> W+Y
I (H₂O)
Mg²+
+
2Cl -

a) Napisz wzory i nazwy wszystkich substancji
b) Napisz i uzgodnij równania reakcji


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:34:26+02:00
Zad.1
Wzór sumaryczny soli jest poprawnie napisany, jeśli spełniony jest warunek wartościowość metali * liczba atomów metalu= wartościowość reszty kwasowej * liczba grup reszt kwasowych

np.
Fe(NO3)2

1*2=2*1
2=2

Zad.2
Zapisz 3 sposobami reakcji:
CuSO₄ + H₂S --> CuS + H2SO4
Cu2+ + SO4 2- + 2H+ + S2- --> CuS + 2H+ + SO4 2-
Cu2+ + S2- --> CuS

Zad.3
a) Mg + 2HCl -->MgCl2 + H2
b)MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O
c)Mg(OH)₂ + 2HCl --> MgCl2 + 2H2O

Zad.4
Zapis jonowy i jonowy skrócony :
2Al + 6HCl --> 2AlCl₃ + 3H₂ - brakowało współczynników

Zad.5
napisz cząsteczkowo, jonowo i skrócone równanie zobojętniania wodorotlenku magnezu kwasem siarkowym ( VI)

Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O
Mg2+ + 2OH- + 2H+ + SO4- = Mg2+ + SO4 2- +2H2O
2OH- + 2H+ = 2H2O

PROBÓWKI:

1.Ca(OH)₂ i H₂SO₄
2.H₂SO₄ i HCl
3.Cu i HCl
4.Fe(NO₃)₂ i H₂O
5.MgO i HNO₃
6.Ca(OH)₂ i NaOH

a) Napisz i uzasadnij w których probówkach (1-6) nie zajdą reakcje

REAKCJE NIE ZAJDĄ W PROBÓWKACH:

2 - Po reakcji wymiany podwójnej powstaną te same substancje
3 - Miedź w tabeli aktywności metali stoi za wodorem (nie wyprze wodoru)
6 - Po reakcji wymiany podwójnej powstaną te same substancje

b) Napisz i uzasadnij w których probówkach (1-6) zajdą reakcje

REAKCJE ZAJDĄ W PROBÓWKACH:

1 - Nastąpi reakcja wymiany podwójnej - powstaną całkiem nowe substancje
4 - Zajdzie hydroliza
5 - Nastąpi reakcja wymiany podwójnej - powstaną całkiem nowe substancje

c) Napisz równania tych reakcji, które zajdą.

1. Ca(OH)₂ + H₂SO₄ = CaSO4 + H2O
4. Fe(NO3)2 + 2H2O = Fe(OH)2 + 2HNO3
5. MgO + 2HNO₃ = Mg(NO3)2 + H2O


Zad.6
Napisz 5 równań

Na + siarczan (VI) sodu

Na + Na2SO4 => reakcja nie zachodzi

SO₃ + siarczan (VI) sodu

SO3 + Na2SO4 => reakcja nie zachodzi

NaOH + siarczan (VI) sodu

NaOH + Na2SO4 => reakcja nie zachodzi

Na₂O + siarczan (VI) sodu

Na₂O + Na2SO4 => reakcja nie zachodzi

SO₃ + siarczan (VI) sodu ( inna reakcja niż wyżej)

SO3 + Na2SO4 => reakcja nie zachodzi

REAKCJE NIE ZACHODZĄ, GDYŻ PO WYMIANIE PODWÓJNEJ POWSTANĄ TE SAME SUBSTANCJE


Zad.7
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli otrzymać chlorek miedzi (II) jeśli dysponujesz wiórkami miedzi, kwasem solnym i odpowiednim sprzętem laboratoryjnym.

Mamy otrzymać
CuCl2

Posiadamy
Cu
HCl

a) Opisz sposób wykonania doświadczenia

Do stężonego kwasu solnego dodajemy wiórki miedzi, następnie mieszaninę ogrzewamy.

b) Napisz odpowiednie równania reakcji

2HCl --Temp--> H2 + Cl2
Cu + Cl2 = CuCl2

Zad.8
X₁
I
Mg + X --> MgO
I
Mg(OH)₂ + X₂ --> W+Y
I (H₂O)
Mg²+
+
2Cl -

a) Napisz wzory i nazwy wszystkich substancji

X - O2 - tlen
X2 - HNO3 - kwas azotanowy (V)
W - Mg(NO3)2 - Azotan (V) magnezu
Y - H2O - Woda (tlenek wodoru)

b) Napisz i uzgodnij równania reakcji

1. 2Mg + O2 = 2MgO
2. Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O
3. Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O
4. MgCl2 <=H2O=> Mg2+ + 2Cl-

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
2 1 2