Pilne na juto potrzebuję

rysunki czy coś jak potrzebne dam naj
Zadanie1 to jest : w walcu, którego pole powierzchni całkowitej wynosi 100pi cm kwadratowych, promień podstawy jest równy wysokości . Oblicz długość promienia podstawy tego walca.


Wazon ma kształt walca o wymiarach 10cm x 15 cm , przyjmij że pi = 3,1 .
Jaką powierzchnię bedzie miał wazon ??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:52:45+02:00
Zadanie o wazonie :

h=15
d=10
r=5

Pp=3,1* 5² = 3,1 * 25 = 77,5 cm
Pb=2*3,1*5*15=465 cm
Pc=2Pp+Pb= 2πr(r+h)=2*3,1*5*(5+15)=31*20=620 cm²


Odp.Wazon bd mial powierzchnie 620 cm²