Proszę o podanie jak największej liczby odpowiedzi, pytania dotyczą Europy, daje naj.


Obok podanych opisów wpisz prawidłową odpowiedź. /po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź/
Kraj tulipanów, wysoko rozwiniętej hodowli, zwłaszcza bydła mlecznego, wydobycia gazu ziemnego i nowoczesnego przemysłu, leży w depresji.............................................
Położony na zachodnich krańcach Europy, kraj wielkich żeglarzy i odkrywców, słynie między innymi z uprawy dębu korkowego...............................................
Zajmuje większą część „Zielonej Wyspy”. Niegdyś ubogi kraj hodowlany, dziś słynie z turystyki (kultura celtycka) i elektrotechniki..............................................
Najsilniejszy gospodarczo kraj Europy, jego stolica leży tylko kilkadziesiąt kilometrów od granic Polski....................................................
Kraj wykwintnych win, mody i kosmetyków..................................................
Najbardziej lesisty kraj Europy. Graniczy z Rosją. Na północy tego kraju znajduje się „ojczyzna” świętego Mikołaja.................................................
Najmniejszy kraj UE, ale stanowi Wielkie Księstwo. Niegdyś dostarczał przede głównie rud żelaza, dziś rozwinięty sektor bankowy i przemysł farmaceutyczny............................
Kraj alpejski, ojczyzna Straussa stolica – „nad pięknym, modrym Dunajem”...................
Kraj starożytnej kultury, ojczyzna filozofii, 98% mieszkańców wyznaje prawosławie W gospodarce olbrzymią rolę odgrywa turystyka i usługi żeglugowe.....................................
Miejscowość, w której odbywa się największa aukcja kwiatowa świata.................................
Najcięższy dzwon Europy i świata. ................................
Najdłuższy fiord Europy. ................................
Najstarsze kino w Europie. ................................
Największy europejski lodowiec. ................................
Najbardziej na północ położone miasto Europy. ................................
Najpłytsze morze świata. ................................
Najruchliwszy port Europy i świata. ................................
Najwyżej położona stolica Europy. ................................

2

Odpowiedzi

2010-04-11T13:55:18+02:00
Kraj tulipanów, wysoko rozwiniętej hodowli, zwłaszcza bydła mlecznego, wydobycia gazu ziemnego i nowoczesnego przemysłu, leży w depresji -HOLANDIA
Położony na zachodnich krańcach Europy, kraj wielkich żeglarzy i odkrywców, słynie między innymi z uprawy dębu korkowego PORTUGALIA
Zajmuje większą część „Zielonej Wyspy”. Niegdyś ubogi kraj hodowlany, dziś słynie z turystyki (kultura celtycka) i elektrotechniki - IRLANDIA
Najsilniejszy gospodarczo kraj Europy, jego stolica leży tylko kilkadziesiąt kilometrów od granic Polski NIEMCY
Kraj wykwintnych win, mody i kosmetyków FRANCJA
Najbardziej lesisty kraj Europy. Graniczy z Rosją. Na północy tego kraju znajduje się „ojczyzna” świętego Mikołaja LAPONIA
Najmniejszy kraj UE, ale stanowi Wielkie Księstwo. Niegdyś dostarczał przede głównie rud żelaza, dziś rozwinięty sektor bankowy i przemysł farmaceutyczny MALTA
Kraj alpejski, ojczyzna Straussa stolica – „nad pięknym, modrym Dunajem” AUSTRIA
Kraj starożytnej kultury, ojczyzna filozofii, 98% mieszkańców wyznaje prawosławie W gospodarce olbrzymią rolę odgrywa turystyka i usługi żeglugowe GRECJA
Miejscowość, w której odbywa się największa aukcja kwiatowa świata AALSMEER (HOLANDIA)
Najcięższy dzwon Europy i świata. ................................
..Najdłuższy fiord Europy NORWEGIA
Najstarsze kino w Europie CAR KOŁOKOŁ
Największy europejski lodowiec SCORESBY SUND
Najbardziej na północ położone miasto Europy Longyearbyen, Spitsbergen (Norwegia)
Najpłytsze morze świat AZAWSKIE
Najruchliwszy port Europy i świata AMSTERDAM
Najwyżej położona stolica Europy SOFIA
6 2 6
2010-04-11T13:57:45+02:00
1. Holandia,
2. Portugalia,
3. Irlandia ( ale nie jestem pewna),
4. Niemcy,
5. Francja,
6. Finlandia,
7. Luksemburg,
8. Austria,
9. Grecja,
10. Aalsmeer,
11. Car Kołokoł (Kreml),
12. Scoresby Sund,
13. ,,Pionier", Szczecin,
14. Vatnajökull,
15. Spitsbergen (Norwegia),
16. M. Azawskie,
17. Amsterdam,
18. Sofia.
2 3 2