Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:52:37+02:00
Obwód ronda po jego zewnętrznej strony wynosi 22π, a po wewnętrznej stronie 12π m. Oblicz jaką powierzchnię należy przykryć asfaltem. Zapisz obliczenia. Do obliczeń przyjmij π=3.

l1=22π
l2=12π
l=2πr

22π=2πr1 /:2π
r1=11

12π=2πr2 /:2π
r2=6

P=π(r1²-r2²)
P=3(11²-6²)
P=3(121-36)
P=3*85
P=255
2 5 2