Porównaj postanowienia 1 i 2 pokoju Toruńskiego!
Który był dla polski korzystniejszy ? odpowiedz uzasadnij . !
_____________
i jaie były postanowienia przywileju cerekwicko - nierzawskiego , który kazimierz jagielończyk nadał szlachcie w 1454 . r . !

Potrzebne na terazz !

2

Odpowiedzi

2010-04-11T13:48:43+02:00
1 był ważniejszy ponieważ po nim nastąpił rozbiur polski.
2010-04-11T13:54:32+02:00
Zad2
za udział szlachty w wojnie trzydziestoletniej:
niezwoływanie pospolitego ruszenia, nie nakładanie nowych podatków i nowych praw bez zgody sejmików,
zaostrzenie kar za ucieczkę ze wsi, usankcjonowanie pragmatyki stanowych sądów ziemskich.