Odpowiedzi

2009-11-03T18:19:59+01:00
- wspólny sejm i władca Korony i Litwy
- wspólna polityka zagraniczna
- odrębne wojska, prawo, skarby i urzędy
- do Korony przyłączono południowe województwa Wielkiego Księstwa (ziemie dzisiejszej Ukrainy)
wspólny monarcha ( po śmierci Zygmunta A. wspólna elekcja jego następcy )
- Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną -Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach oraz różne monety
- Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie
- Zachowano odrębne języki urzędowe (na Litwie język ruski)
-Egzekucja królewszczyzn i podważanie nadań królewskich nie miały zastosowania na Litwie
- Uchwalono unifikację systemów prawnych
- Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie