Daje naj
zad.1.
Oblicz ciepło właściwe substancji o masie 2 kg , która oddając 3000J ciepła obniżyła swoją temperaturę o 15 stopni Celsjusza.
zad.2.
Oblicz ciepło topnienia substancji o masie 5 kg , która pobrała 200J ciepła.
zad.3.
Oblicz , jaką ilość ciepła należy dostarczyć do 1,5 kg wody , żeby ogrzać ją od 20 do 40 stopni Celsjusza. Przyjmij , że ciepło właściwe wody wynosi Cw = 4200 J przez kg razy stopni Celsjusza.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T14:34:57+02:00
Zad 1
Cw= F/m*deltaT
Cw= 3000J/2kg*15o
Cw= 300 J/kg*C

zad2
Ct= Q/m
Ct= 200J/5kg
Ct=40J/kg

zad3
Q=Cw*deltaT*m
Q=4200*1,5*20
Q=126000J
Q=126kJ