Suma dwóch liczb jest równa 70, a różnica 50% pierwszej liczby i 1/3 drugiej liczby jest równa 10.Oblicz te liczby.

(uzupełnij)
.........-pierwsza liczba
.........-druga liczba
.........-50% pierwszej liczby
.........-1/3 drugiej liczby
.........-różnica 50% pierwszej liczby i 1/3 drugiej liczby
.........-różnica tych liczb wynikająca z treści zadania

Rozwiązanie:
....................................................
......................................................
....................................................
..............................................
Odp.....

2

Odpowiedzi

2010-04-11T13:59:18+02:00
Suma dwóch liczb jest równa 70, a różnica 50% pierwszej liczby i 1/3 drugiej liczby jest równa 10.Oblicz te liczby.

(uzupełnij)
....x.....-pierwsza liczba
.70-x.-druga liczba
.1/2 x.-50% pierwszej liczby
.1/3(70-x).-1/3 drugiej liczby
.1/2 x-1/3(70-x).-różnica 50% pierwszej liczby i 1/3 drugiej liczby
..10...-różnica tych liczb wynikająca z treści zadania

Rozwiązanie:
.....1/2 x-.1/3(70-x)=10...
.....1/2 x-70/3 +1/3 x.=10.. /*6..
....3x-140+2x=60..........
......5x=200 /:5...
......x=40......
Odp..są to liczby 40 i 30
1 5 1
2010-04-11T14:02:14+02:00
X+y=70
1/2x-1/3y=10 /*6

x+y=70
6*1/2x-6*1/3y=60

x+y=70 /*2
3x-2y=60

2x+2y=140
3x-2y=60

5x=200 /:5
x=40

40+y=70
y=70-40
y=30

x=40
y=30

40-pierwsza liczba
30-druga liczba
20-50% pierwszej liczby
10-1/3 drugiej liczby
60-różnica 50% pierwszej liczby i 1/3 drugiej liczby
10-różnica tych liczb wynikająca z treści zadania
1 2 1