Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:07:46+02:00
Pustynia kamienista (hamada)- odłamki skalne powstałe w wyniku pękania i kruszenia się wierzchnej warstwy skał zsuwają się w niższe miejsca i tak powstaje pustynia kamienista

pustynia żwirowa (serir)- na Saharze spadają czasami bardzo ulewne deszcze i wsiąkają na pocżatku w masy piasku, żwiru i gruzu sklanego. Kiedy deszcz nadal pada, w obniżeniu terenu spływa błotnistożwirowa masa. Doliny, które napełniają się wodą mają strome ściany i osadzają się w nich żwiry, a często tworza się słone jeziora. Gdy jeziora wysychają, na ich dnie zostaje warstwa soli. Miejsca zasłane żwirami tworzą pustynię żwirową.

pustynia piaszczysta (erg)- powstaje na wskutek działania wiatru, który przenosi piasek i pył, tworząc z nich wydmy i wały piaszczyste oraz odsłania nowe powierzchnie skalne na działanie niszczących czynników. Wydmy sięgają nawet do 300 m wysokości i z wiatrem mogą się przemieścic w ciągu roku 5-20 m. Stale wiejące i suche wiatry na Saharze to harmattan i chamsin.
20 4 20
2010-04-11T14:56:18+02:00
Pustynia piaszczysta - (zwana erg) jest pokryta piaszczystymi wydmami, które pod wpływem wiatru zmieniają swoje miejsce i kształt. Zagrażają one linią komunikacyjnym i osiedlom. Największymi na świecie pustyniami piaszczystymi są: Rub - al- Chail, Wielki Erg wschodni i Zachodni.
Pustynia skalista- (zwana hamadami) jest zasłana blokami skalnymi o fantazyjnych formach oraz gruzem skalistym. Przykładem pustyni o takim krajobrazie jest Sahara.
Pustynia żwirowa- (zwana serirem) dominują tam gładkie odłamki skalne o zaokrąglonych krawędziach. Taki krajobraz można zobaczyć na pustyni Gobi i Gipsona u Australii.
41 3 41