Skrzynka o masie 10kg ma byc wykorzystana jako łódka. Wysokość bocznych ścianek wynosi 0,5m ,a pole powierzchni dna 1m kwadratowy.Ciało o jakiej max masie można włożyć do skrzynki ,nie powodując jej zatopienia? Gęstość wody wynosi 1000kg na metr szescienny

1

Odpowiedzi

2010-04-11T17:46:16+02:00
Musimy policzyc siłę wyporu jaka działa na tą skrzynkę, przy założeniu że jest cała zanurzona, ale że woda jeszcze się nie wlewa.
Fw = dgV
Fw - siła wyporu
d - gęstosc wody
g - przyspieszenie grawitacyjne Ziemi
V - objętosc części zanurzonego ciała

V = 1m²x0,5m = 0,5 m³
Fw = 1000 x 9,81 x 0,5 [kg/m³ x m/s² x m³]
Fw = 4905 N

Maksymalna masa skrzynki przy tej sile wyporu może wynieśc
mmax = Fw/9,81 = 500 kg
masa własna skrzynki wynosi 10 kg
to ciężar jaki można włożyc musi byc mniejszy od 500-10 = 490 kg

Odp. Do skrzynki można włożyc ciało o masie do 490 kg
:-)