Odpowiedzi

2009-04-25T19:47:23+02:00
Oznaczam a,b - przyprostokątne
P=14*7/2
P=49cm²
a*b/2=49cm²
{a*b=98
{a²+b²=14²
a=98/b
(98/b)²+b²=196
9604/b²+b²=196
9604+b⁴-196b²=0
b²=x
x²-196x+9604=0
δ=38416-38416
δ=0
x₀=196/2
x₀=98
b²=98
b=√98
b=7√2
a=98/(7√2)
a=(98√2)/(14)
a=7√2