Write the ending to the story in Exercise 4. Write 50-70 words. Use five nouns and five verbs from the boxes .Use these words to put events in order : first, next, after, that, finally.
Nouns:selkies,seals,friend,woman,food,drink,parrot,
Verbs: find, take, help, swim, sail, rescue, run, hunt

Historyjka mówi o dzieciach które sobie płyną łódką nagle robi się sztorm nie mają komórki na wezwanie pomocy , aż nagle zauważają jakąś łódź ale nie jest to łódź rybacka ... No i musze napisać zakonczenie plis pomocy HELP :) dam 100 punktów za rozwiązanie !!!

1

Odpowiedzi

2010-04-13T22:01:33+02:00
Storm picks up, and the children do not see what they do. Agree to enter into the boat and hide in it. Children tasted refuge for fifteen minutes. Suddenly the boat began to sway and the children fell into the water. Sailed from the boat began to cry for help. He heard an elderly man, who as it turned out was the owner of the boat, which hid the children. Man rushed to the bridge, took off his shirt and jumped into the water. After a few minutes, pulled children from the water. Were quite wet, so he took them to his house and asked them to favored him how it happened. Children all have opted for the older man, and asked children to the parents phone numbers. Parents gave him after the children arrived, the man fed them and gave them dry clothes.


PRZETŁUMACZENIE NA POLSKI


Sztorm się wzmaga, a dzieci nie widzą co mają zrobic. Postanawiają wejśc do tej łódki i się w niej ukryc. Dzieci zaznały schronienia na piętnaście minut. Nagle łódka zaczęła się kołysac i dzieci wpadły do wody. Wypłynąwszy z pod łódki zaczęły wołac o pomoc. Usłyszał to starszy mężczyzna, który jak się okazało był właścicielem łódki, w której schowały się dzieci. Mężczyzna podbiegł to pomostu, zdjął koszulkę i wskoczył do wody. Po paru minutach wyciągnął dzieci z wody. Były całkiem mokre, więc zabrał je do swojego domu i poprosił je, aby opowiedziały mu jak to się stało. Dzieci opowiedziały wszystko starszemu mężczyźnie, po czym poprosił dzieci o numery telefonu do rodziców. Dał za nim rodzice przyjechali po dzieci, mężczyzna nakarmił je i dał im suche ubrania.
4 5 4