Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T18:30:30+01:00
Radom:
Postanowienia: Witold uzna zwierzchnictwo Jagiełły i Rzeczpospolitej, a Jagiełło uzna dożywotnią udzielną władzę Witolda na Litwie.


Hardło:
Postanowienia: Litwini i Polacy będą się porozumiewać przed wyborem swych władców; największe rodziny bojarskie zostają przyjęte do herbów polskich, zwoływanie wspólnych sejmów polsko-litewskich, pewne instytucje i przywileje rozciągnięte na Litwę.


Wilno:
potwierdzenie odrębności Litwy, dalsze zbliżenie ustrojowe.