Odpowiedzi

2010-04-11T14:23:51+02:00
ZROBIĘ TYLKO 3 SPOSOBAMI
a)
1.Ca+H₂SO₄→CaSO₄+H₂
2.CaO+H₂SO₄→CaSO₄+H₂O
3.H₂SO₄+Ca(OH)₂→CaSO₄+H₂O
b)
1.2Li+H₂SO₄→Li₂SO₄+H₂
2.Li₂O+H₂SO₄→Li₂SO⁴+H₂O
3.H₂SO₄+LiOH→LiSO₄+H₂O
c)
1.2Al+3H₂SO₄→Al₂(SO₄)₃+3H₂
2.Al₂O₃+H₂SO₄→Al₂(SO₄)₃+H₂O
3.3H₂SO₄+2Al(OH)₃→Al₂(SO₄)₃+3H₂O
6 2 6
2010-04-11T15:23:04+02:00
Sole z kwasów otrzymujemy poprzez reakcje:
a) kwas+tlenek metalu→sól+woda
b) kwas+wodorotlenek→sól+woda
c) metal+kwas→sól+wodór
d) kwas+sól→sól+kwas
kwas siarkowy(VI) -H₂SO₄
siarczan(VI)wapnia CaSO₄
H₂SO₄+CaO→CaSO₄+H₂O KW.+TLENEK
H₂SO₄+Ca→CaSO₄+H₂ KW+METAL
H₂SO₄+Ca(OH)₂→CaSO₄+2H₂O KW.+WODOROTLENEK
H₂SO₄+CaCl₂→CaSO₄+2HCl kw.+sól
siarczan(VI)litu Li₂SO₄
H₂SO₄+2Li→Li₂SO₄+H₂ kw.+metal
H₂SO₄+Li₂O→Li₂SO₄+H₂O kw.+tlenek
H₂SO₄+2Li(OH)→Li₂SO₄+2H₂O kw+wodorotlenek
H₂SO₄+2LiBr→Li₂SO₄+2HBr kw.+sól
siarczan(VI)glinu
3 H₂SO₄+2Al→Al₂(SO₄)₃+3H₂ kw.+metal
3 H₂SO₄+Al₂O₃→Al₂(SO₄)₃+3H₂O kw.+tlenek
3 H₂SO₄+2Al(OH)₃→Al₂(SO₄)₃+6H₂O kw.+wodorotlenek
3 H₂SO₄+2AlPO₄→Al₂(SO₄)₃+2H₃PO₄ kw.+sól
7 4 7