Według mnie świat w przyszłości będzie wyglądał inaczej niż dziś. Ludzie będą zaopatrywać się w roboty , które będą sprzątać, gotować, a nawet zastąpią im niektórych przyjaciół. Zostaną stworzone także tzw. cyber zwierzęta , które będą tak samo przytulnę jak prawdziwe zwierzęta. Cała Ziemia będzie otoczona powłoką , kóra będzie chronić ją od meteorytów. Pod powierzchnią ziemi znajdować się będą różne laboratoria oraz trasy poświęcone przejazdom błyskawicznie szybkich pociągów. Zostaną skonstruowane samochody , które będą potrafiły unosić się i latać po specjalnych szlakach. Jedynym paliwem będzie woda. Dzięki temu Ziemia nie będzie zanieczyszczona. W domach każdy sprzęt będzie obsługiwany elektronicznie. W szkołach ławki zmienią się w stoliki wielofunkcyjne z komputerami i wieloma przyrządami. Nie będzie jedzenia tylko kapsułki z wartościami odżywczymi. Państwa staną się mocarstwami atomowymi. Naukowcy będą w laboratoriach tworzyć mutanty , które zostaną wykorzystane do celów bojowych. Cała polityka będzie opierać się na nauce i wynalezieniach. Zanikną takie wartości jak patriotyzm , ojczyzną , ojczysty język oraz religia. Dziedzictwo kulturowe będzie bez znaczenia. Człowiek stanie się zachłanny i egoistyczny. Mam nadzieję , że moje przeczucia nie spęłnią się w przyszłości

( Prosze o przetłumaczenie tekstu , nie musi być dosłownie. Można wprowadzić lekkie poprawki)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T14:07:34+02:00
In my world of the future will look different than today. People will buy into robots that will clean, cook, and even replace them with some friends. Will be created and called. cyber pets, which will be as cozy as the real animals. The whole Earth will be surrounded by a shell, bark to protect it from meteors. Beneath the surface there will be various laboratories and dedicated routes przejazdom fast-speed trains. Cars are designed to be able to hover and fly on special routes. The only fuel is water. Thanks to this earth will not be contaminated. In the homes of any equipment will be operated electronically. In schools, the bench will be transformed into multi-purpose tables with computers and multiple devices. There will be food only to the values of nutritional capsules. Member States will become nuclear powers. Researchers will create mutants in the laboratory, which will be used for combat purposes. The entire policy will be based on science and wynalezieniach. Vanish such values as patriotism, homeland, native language and religion. Cultural heritage is irrelevant. A man becomes greedy and selfish. I hope that my intuition is not fulfilled in the future
6 3 6