Odpowiedzi

2010-04-11T14:08:30+02:00
Klasycystyczna , romzntyzmu, 19 wieku
2010-04-11T14:11:03+02:00
A
rchitektura zajmuje się organizowaniem przestrzeni. Architektura to również sztuka projektowania i wznoszenia budowli i często bywa związana z nurtami w sztuce, a niekiedy również i filozofii.

Architektura obejmuje wiele dziedzin w tym bez wątpienia budownictwo, urbanistykę, ogrodnictwo - tzw. architekturę zieleni i krajobrazu, wnętrzarstwo tj. projektowanie i dekorację wnętrz, meblarstwo, itp.

Architekturę można podzielić w zależności od funkcji, na sakralną oraz świecką (w tym mieszkalną, obronną itp.); w zależności od usytuowania na miejską i wiejską oraz w zależności od użytego materiału na kamienną, drewnianą itp.

Uwzględniając rys historyczny można również dokonać podziału architektury według stylów dotyczących danej epoki. Generalnie można dokonać podziału architektury na historyczną (obejmującą np. styl gotycki, renesans itp.) oraz architekturę nowożytną – współczesną .

Architektura renesansowa dociera do Polski poprzez dwór Zygmunta I, który utrzymywał ożywione kontakty z Węgrami, które już w XV wieku zdominowane były nowymi prądami w szeroko rozumianej sztuce. Dodatkowym czynnikiem rozwoju architektury renesansowej w Polsce (zanim dotarła ona do Francji i Niemiec) było małżeństwo Zygmunta I z Boną Sforza. Wówczas to do Krakowa zaczęli przybywać liczni artyści z Włoch, tworząc dzieła dla dworu królewskiego oraz arystokracji i bogatego mieszczaństwa. Wiek XVI to okres w architekturze Polskiej podążający w dwóch kierunkach. Jeden kierunek nadal był wierny sztuce gotyckiej trwającej na niektórych terenach Polski aż do końca XVI wieku. Kierunek drugi rozwijał się już na wpływach obcych, nabierał swoistych cech rodzimych i upowszechniał się. Przyjmuje się, że popierana przez dwór królewski sztuka renesansowa już po 1550 roku była mocno związana z życiem ówczesnej Polski.

Do najwcześniejszych budowli renesansowych w Polsce należy właśnie Zamek na Wawelu. Tu zbudowano pierwszy, poza terenem Włoch wielopiętrowy dziedziniec arkadowy, w którym zrealizowana jest idea renesansowa jednolitej kompozycji o wytwornych i zarazem lekkich proporcjach uzyskując niezwykle reprezentacyjny charakter. Ponadto rozwiązanie to okazało się niezwykle wygodne w użytkowaniu.