Potrzebuję rozwiązania tych 5 zadań z chemii. Bardzo proszę o dokładne odpowiedzi. Z góry dziękuję
1. Jakie związki należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór zawierał następujące jony: K⁺, Na⁺, S04², Br ⁻
2. Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, Ca, HCl, O2, które roztwory będą zawierały jony H⁺, które OH⁻, a które będą obojętne? Zapisz równania jonowe odpowiednich reakcji chemicznych.
3. Jak można otrzymać drogą reakcji w roztworze wodnym następujące związki: Zn3(PO4)3, PbBr2, Podaj do każdego związku dwa równania chemiczne: cząsteczkowe i jonowe.
4. W próbówkach znajdują się następujące roztwory związków: chlorek baru i siarczan (VI) glinu. Jak je rozróżnić mając do dyspozycji związki z tabeli rozpuszczalności? Podaj odpowiednie równania reakcji.
5. Podaj wzory chemiczne soli których wodne roztwory mają odczyn:
a) kwaśny
b) zasadowy
c) obojętny.
Zapisz równanie reakcji hydrolizy z przykładu a).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:39:49+02:00
1. KBr, Na2SO4
2. Na2O - z OH-
Na20+H20=2Na+ + 2OH-
SO2 - z H+
SO2+H20=2H+ + SO3²-
Ca+H20=Ca²+ + 2OH-
HCl=H+ + Cl-
O2 - OBOJĘTNE, NIC SIĘ NIE DZIEJE
3. 3ZnBr2+2K3PO4=Zn3(PO4)2+6KBr
3Zn²+ + 6Br-+6K+ + 2PO4²-=6K+ + 6Br- + Zn3(PO4)2

3ZnBr2+2H3PO4=Zn3(PO4)2+6HBr
3Zn²+ + 6Br- + 6H+ + 2PO4³-=Zn3(PO4)2+6Br- + 6H+

2NaBr+Pb(NO3)2=PbBr2+2NaNO3
2Na+ + 2Br- + Pb²- + 2NO3-=PbBr2+2Na+ 2NO3

2HBr+Pb(NO3)2=PbBr2+2HNO3
2H+ + 2Br- + Pb²- + 2NO3-=PbBr2+2H+ 2NO3

4.Trzeba dodać roztworu H2SO4. Wtedy wytrąci siętylko siarczan(VI) baru.
BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl

5.a)Al2(SO4)3
b)K2CO3
c)NaCl
Al2(SO4)3+6H2O<=>2Al(OH)3+3SO4²-+6H+
1 5 1