1. Nie korzystając ze wzoru na gęstość i wiedząc, że 1m3( 1 metr sześcienny)ma masę 1,29kg, oblicz masę powietrza wypełniającego pokój o objętości 25m3 (metrów sześciennych)

2. Wiemy, że 1 cm3(cm sześcienny) wody ma masę 1g. Opisz jak odmierzyć 20g wody za pomocą menzurki z podziałką.

3.Na wadze laboratoryjnej zważono pustą menzurkę. Jej masa wynosi 0,25kg. Do menzurki wlano 150cm(sześciennych cieczy i ponownie menzurkę zważono. Teraz masa jest równa 0,388kg.
-oblicz gęstość cieczy wlanej do menzurki.
- Jaka to mogła być ciecz?

4. Często w mowie potocznej używamy sformułowania ; ''ołów jest cięższy od aluminium'' lub '' benzyna jest lżejsza od wody''. Uzasadnij, dlaczego na lekcjach fizyki taka wypowiedź nie może być uznana za poprawną.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T20:17:34+01:00
1.
1m3 - 1,29kg
25m3 - x
25m3 * 1,29kg
x = 32,25kg

2.
20g wody będzie na wysokości 20cm3 objętości,
bo 1g przypada na 1cm3 wody.

3.
m = 0,388 - 0,25 = 0,138 kg = 138 gram = 0,92 g/ cm^3

1 4 1