Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:49:53+02:00
1.Kropkę stawiamy po skrótach,które są pierwszą lub pierwszymi literami wyrazu,np.
prof. - profesor
2.Skrócone nazwy polskie zapisujemy małymi literami(np.c.d.n - ciąg dalszy nastąpi),a skróty przejęte z łaciny wielkimi (np. A.D - (anno domini) roku pańskiego)
3.Kropkę stawiamy na końcu skrótu gdy drugi lub trzeci wyraz zaczyna się spółgłoską,np. :
np. na przykład
itd.i tak dalej
cd. ciąg dalszy
4.Kropkę stawiamy,gdy drugi lub trzeci wyraz zaczyna się samogłoską,kropkę stawiamy po każdym wyrazie,np:
c.o - centralne ogrzewanie
p.n.e - przed naszą erą
m.in - między innymi
5.Kropki nie stawiamy po skrótach,które złożone są z pierwszej i ostatniej litery wyrazu,mogą zwierać jedną z liter środkowych,np:
nr - numer
mgr- magister
;)
2 1 2