Uzupełnij zadania, korzystając z układu okresowego pierwiastków.

Symbol chemiczne krzemu to ... . Krzem znajduje się w ... okresie i ... grupie układu okresowego pierwiastków. Jego liczba atomowa wynosi ... . W jądrze atomowym ma ... protonów. Na ... powłokach elektronowych jest ... elektronów, a na ostatniej powłoce są ... elektrony walencyjne. Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej krzem zajmuje ... miejsce. Jego zawartość w skorupie ziemskiej stanowi około ...%. Krzem jest stosowany w ... oraz jako dodatek do ... .

(W miejsce kropek wpisz prawidłowe odpowiedzi)
Dziękuje.;** ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:16:45+02:00
Symbol chemiczne krzemu to ... Si. Krzem znajduje się w ...3 okresie i ...14 grupie układu okresowego pierwiastków. Jego liczba atomowa wynosi ...28,09 . W jądrze atomowym ma ...14 protonów. Na ...3 powłokach elektronowych jest ...14 elektronów, a na ostatniej powłoce są ...4 elektrony walencyjne. Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej krzem zajmuje ...2 miejsce. Jego zawartość w skorupie ziemskiej stanowi około 26...%. Krzem jest stosowany w ...elektronice oraz jako dodatek do ...wyrobu szkła i fotoogniw .