W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość ma długość 8cm, a krawędź podstawy 12 cm. Oblicz:
a)długość wysokości ściany bocznej,
b)pole powierzchni bocznej ostrosłupa,
c)pole powierzchni całkowitej,
d)długość krawędzi bocznej ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:24:47+02:00
H=8cm a=12cm 12cm:2 = 6cm
a) 8² - 6² = h² h² = 28 h = 2√7cm
b) pole boczne = 4*a*h:2 = 4*12cm*2√7:2 = 48√7cm²
c) pole całkowite = poleboczne +polepodstawy = 12cm*12cm + 48√7cm² = 144cm²+48√7cm²
d) krawędź boczna² = H² +1/2a√2
kb²=64 +72 kb² = 138 kb= √138cm