Odpowiedzi

2010-04-11T14:17:12+02:00
Dla Francji:
-rozdział Kościoła od Państwa
-Francja stała się państwem burżuazyjnym
-powszechna laicyzacja
-kult Rzymu
-upowszechnienie oświaty
-flaga, hymn Francji
-nowy kalendarz rewolucyjny
-wpływ na kulturę, obyczaje
-zniszczenie kraju, zabytków kultury
-śmierc tysięcy ludzi
-17 tys, na gilotynie
-200 tys. zabito w czasie tłumienia powstania w Wandei

Zarówno dla Francji, jak i w późniejszym czasie dla innych państw:
-likwidacja feudalizmu
-zapewnienie chłopom własnej ziemi
-początki kapitalizmu
-równośc wobec prawa, wolnośc osobista, słowa, wzrost aktywności i świadomości społoeczeństwa, rola prasy i propagandy, nowe drogi awansu społecznego.
11 4 11
2010-04-11T14:18:46+02:00
Zmiana ustroju politycznego z monarchii absolutnej- władza absolutnego monarchy republiki, wprowadzono maksimum na ceny podstawowych produktow, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, dostep do bezplatnej oswiaty, opieka spoleczna,
4 2 4