Odpowiedzi

2010-04-11T14:15:08+02:00
''Hodowli'' jak już,ale mniejsza.Zwięrzeta to : Trzoda chlewna i bydło.A surowce to:węgiel brunatny i kamienny,ropa naftowa,rudy cynku,rudy ołowiu i soli potasowych.
2010-04-11T14:16:27+02:00
2. Na terenie Niemiec znajdują się duże złoża węgla kamiennego i brunatnego. Węgiel kamienny występuje w zagłębiach Ruhry i Saary, oraz koło Akwizgranu. Węgiel brunatny wydobywa się w zagłębiach Nadreńskim, Łużyckim i Saskim - są to głównie kopalnie odkrywkowe. W północno-zachodniej części Państwa i na morzu Północnym wydobywana jest ropa naftowa i gaz ziemny. Oprócz tego w strefie Średniogórza, zwłaszcza na przedgórzu Harzu i w Rudawach występują rudy żelaza, miedzi, cynku i ołowiu, a na Nizinie Niemieckiej i w Bawarii soli kamiennej, a także soli potasowej w środkowej części Niemiec. Opisana powyżej baza surowcowa uzupełniana dodatkowo surowcami z importu stwarza możliwość rozwoju różnych gałęzi przemysłu.