1. w trójkącie prostokątnym ABC długość przyprostokątnej AC równa się 5 cm, a przyprostokątnej BC równa się 12. Oblicz długość przeciwprostokątnej AB.

2. oblicz długość przyprostokątnej AC trójkąta prostokątnego ABC, jeśli przeciwprostokątna AB jest równa 18 cm, a przyprostokątna BC jest równa 11 cm.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T14:22:55+02:00
1. 5 do kwadratu+12 do kwadratu=x do kwadratu
25+144=169
x=pierwiastek ze 169

2.xdo kwadratu+11do kwadratu=18 do kwadratu
x do kwadratu+121=324
x do kwadratu=324-121
x=pierwiastek z 203
2 3 2